Home

พบกับพนมพิมาน เฟต 2 ในวันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2559 นี้

เปิดให้บริการ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ราคาห้องละ 1,000 บาท/คืน    พิเศษช่วงโปรโมชั่น ลดราคาเหลือเพียง 850 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)